FVU

Forberedende voksenundervisning

Daghøjskolen udbyder FVU-undervisning i dansk, matematik, engelsk og digital i samarbejde med KVUC.

FVU er trinopdelt og man kan tage et eller flere trin. Hvert trin består af 40-80 lektioner, og der er mulighed for test efter hvert trin. Undervisningen er gratis.

FVU-dansk trin

I FVU-dansk arbejder vi med tekster fra hverdagslivet.

FVU-dansk er delt op i 5 trin.

 • Trin Start har fokus på mundtlig kommunikation, ordkendskab og læseforberedelse
 • Trin 1 har fokus på staveregler og læseteknik
 • Trin 2 har fokus på morfemer, læseforståelse og skriftlige opgaver
 • Trin 3 har fokus på læseforståelse, sprogforståelse, morfemer og længere skriftlige tekster
 • Trin 4 har fokus på studieforberedende dansk, og der arbejdes med faglige tekster og skriftlig fremstilling af fagligt stof

FVU-matematik

I FVU-matematik arbejder vi med grundlæggende matematiske begreber og hverdagsmatematik.

FVU-matematik er delt op i 2 trin.

 • Trin 1 er målrettet den kursist, der gerne vil blive bedre til hverdagsmatematik
 • Trin 2 er målrettet den kursist, der gerne vil forstå og løse sværere matematikopgaver

FVU-engelsk og FVU-digital er for dig der arbejder i en virksomhed.

FVU-engelsk

I FVU-engelsk arbejder vi med at styrke de kommunikative færdigheder på engelsk, så deltageren fx kan varetage arbejdsopgaver på en arbejdsplads, og vi både skriver, taler og læser på engelsk.*

FVU-engelsk er delt op i 4 trin. Hvert trin er på 26-40 lektioner.

På Trin 1 kræves der ingen forkundskaber på engelsk.

 • Trin 1 er for begyndere og har fokus på at deltageren lærer og anvender enkle udtryk, at præsentere sig, og indgå i en enkel samtale om basale emner
 • Trin 2 har fokus på at deltageren forstår enkle tekster og kan føre enkle samtaler om velkendte emner, samt øge sit ordforråd
 • Trin 3 har fokus på at deltageren kan forstå hovedindholdet af korte tekster, føre korte samtaler og udtrykke sig skriftligt
 • Trin 4 har fokus på at deltageren kan forstå og uddrage information af tekster. Deltageren arbejder med at kunne give udtryk for holdninger og meninger både mundtligt og skriftligt

FVU-digital

FVU-digital skal styrke deltagerens evne til og mod på at tilegne sig nye digitale færdigheder.

FVU-digital er delt op i 3 trin. Hvert trin er på 26-40 lektioner.

 • Trin 1 skal introducere deltageren til brugen af digitale værktøjer på basalt niveau
 • Trin 2 skal udvikle deltagerens færdigheder i digital opgaveløsning
 • Trin 3 skal automatisere tillærte færdigheder i digital opgaveløsning**