Daghøjskolen

Der udbydes 4 daghøjskoleforløb om året, alle med løbende indtag.

Der undervises i dansk, samfundsfag, matematik og motion

Tema undervisning er en del af forløbet, emnerne kan være: kvindeliv, kulturforståelse, selvforståelse og udvikling, børn og unge, demokrati, miljø, sundhed, arbejdsmarkedskendskab og forståelse, kompetence afklaring og jobsøgning.

Ekskursioner er en integreret del af undervisningen.