Daghøjskolen

Der udbydes 4 daghøjskoleforløb om året, alle med løbende indtag.

Der undervises i dansk, samfundsfag, matematik, engelsk og motion

Tema undervisning er en del af forløbet, emnerne kan være: kvindeliv og idealer, kulturforståelse, selvforståelse og udvikling, børn og unge, demokrati og samfund, miljø, sundhed, arbejdsmarkedskendskab og forståelse, kompetence afklaring og jobsøgning.

  • I dansk arbejdes der med læs og forstå, samtale, grammatik og skriftlige opgaver.
  • I matematik arbejdes der med hverdags matematik.
  • I samfundsfag arbejdes der med begreber som demokrati, medborgerskab, velfærdssamfund, rettigheder og pligter og Danmarks historie.
  • I engelsk arbejdes der med begynder engelsk: samtale, grammatik, læs og forstå og ordlege.
  • På motionsholdet arbejdes der med kroppen. Hvordan bevæger man sig hensigtsmæssigt og hvordan kan stress og smerter undgås gennem træning og afspændingsøvelser. Alle muskler bliver brugt og pulsen kommer op, selvfølgelig med hensyntagen til evt. problemer den enkelte deltager må have.

Ekskursioner er en integreret del af undervisningen.