Daghøjskolen

Der udbydes 4 daghøjskoleforløb om året, alle med løbende optag.

Der undervises i dansk, samfundsfag, matematik, engelsk og motion

Temaundervisning er en del af forløbet, emnerne kan være: kvindeliv og idealer, kulturforståelse, selvforståelse og udvikling, børn og unge, demokrati og samfund, miljø, sundhed, arbejdsmarkedskendskab og forståelse, kompetenceafklaring og jobsøgning.

  • I dansk arbejdes der med læseforståelse, samtale, grammatik og skriftlige opgaver.
  • I matematik arbejdes der med hverdagsmatematik.
  • I samfundsfag arbejdes der med begreber som demokrati, medborgerskab, velfærdssamfund, rettigheder og pligter og Danmarks historie.
  • I engelsk arbejdes der med begynderengelsk: samtale, grammatik, læseforståelse og ordlege.
  • På motionsholdet arbejdes der med kroppen. Hvordan bevæger man sig hensigtsmæssigt og hvordan kan stress og smerter undgås gennem træning og afspændingsøvelser. Alle muskler bliver brugt og pulsen kommer op, selvfølgelig med hensyntagen til eventuelle problemer den enkelte deltager måtte have.

Ekskursioner er en integreret del af undervisningen.