Dansk trin 1-4

Dansk trin 1-4

I FVU dansk arbejdes der med tekster fra hverdagslivet.

FVU dansk er delt op i 5 trin FVU START er en forsøgsordning under undervisningsministeriet med fokus på færdighedsfag, mundtlig kommunikation, ordkendskab og læseforberedelse.

  • Trin 1 har fokus på staveregler og læseteknik

  • Trin 2 har fokus på morfemer,læs og forstå, skriflige opgaver

  • Trin 3 har fokus på læs og forstå, sprogforståelse, morfemer, længere skriftlige tekster

  • Trin 4 har fokus på studieforberedende dansk, der arbejdes med faglige tekster og skriftlig fremstilling af fagligt stof.